Wzór deklaracji POZ znajdą państwo w dziale NASZE ZADANIA / PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant 1 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach"

więcej