Poradnia Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Poradnia Rehabilitacji Ambulatoryjnej - świadczenia są udzielane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Wykonujemy zabiegi:

 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 • Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych
 • Nauka czynności lokomocji
 • Wyciągi
 • Inne formy usprawniania
 • Masaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na 1 pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy Tens
 • Prądy Trabert
 • Prądy Kotza
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Fonoforeza
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Laseroterapia punktowa
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • Ćwiczenia  izometryczne
 • Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)
 • Indywidualna praca z pacjentem (np.ćwiczenia bierne,czynno-bierne,ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej,ćwiczenia specjalne,mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min.
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Naświetlanie promieniami ir - miejscowe


Zabiegów udzielają:

 • mgr Jacek Paprota – Kierownik
 • mgr Elżbieta Strecker-Jasińska
 • mgr Izabela Skatulska – specjalista z rehabilitacji ruchowej
 • Sławomir Nicpoń