Poradnia stomatologiczna

PORADNIA STOMATOLOGICZNA   - świadczenia są udzielane w tramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Rejestracja bezpośrednio w gabinecie telefoniczna 756470843 osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach pracy poradni.

Świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze dentyści:

  • Pani Małgorzata Zabłocka
  • Pani Bożena Maj-Szymak
  • Pani Marlena Piątek-Książczyk