Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieki zdrowotna – świadczenia udzielane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

1. Lekarze pierwszego kontaktu przyjmują w dni robocze od poniedziałku do piątku miedzy godz. 8.00 a 18.00 , rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.

Na dzień bieżący rejestracja w godz. 8.00-9.00. telefonicznie: 756470830 lub 756470831, osobiście i przez osoby trzecie

1.1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych:

Lek-med. Maria Dzija / spec. chorób wewnętrznych, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
Lek-med. Agata Kniażuk / spec. chorób wewnętrznych
Lek-med. Agata Kreutzer
Lek-med - Jarosław Rupik

Wizyty domowe realizowane są wg potrzeb zgłaszanych przez pacjentów.
1.2. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

Lek - med. Agata Kreutzer
Lek - med. Romana Jaworska-Bobkier - pediatra, neonatolog

2. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej są wykonywane usługi przez:

2.1 pielęgniarki środowiskowe:

Panią Alicję Sobańską kom. 519 766 602 i Panią Jolanta Kuczaj kom. 519 766 628 lub telefon bezpośredni do gabinetu 756470844

2.2 położną środowiskową

Panią Sabinę Charłukowicz telefon bezpośredni do gabinetu 756470834

2.3 W szkołach na terenie gminy działają gabinety pielęgniarki środowiskowej w miejscu nauczania:
Usługi zgodnie z harmonogramem świadczy pielęgniarka Pani Mariola Bilska

2.3 Gabinet zabiegowy czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

2.4 Punkt poboru materiałów laboratoryjnych czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-10.00

Uwaga
w godz od 9.30 do 10.00 wykonujemy wyłącznie pobór materiału laboratoryjnego wystawiony przez lekarza w danym dniu jako tryb PILNY

 

DEKLARACJA POZ - pobierz