Wzór deklaracji POZ znajdą państwo w dziale NASZE ZADANIA / PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Ogłoszenie o konkursie zastępca dyrektora ds. medycznych SPZOZ Mysłakowice

1. Ogłoszenie o konkursie - pobierz
2. Unieważnienie konkursu na zastępcę dyrektora ds. medycznych SPZOZ Mysłakowice - pobierz
3. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia - pobierz