Wzór deklaracji POZ znajdą państwo w dziale NASZE ZADANIA / PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Informacja

W związku błędną informacją jaka pojawia się w wyszukiwarce google (google.pl, google.com), informujemy, że SPZOZ w Mysłakowicach jest otwarty i przyjmuje pacjentów w ustanowionych godzinach.
Błąd w przeglądarce wziął się z połączenia informacji o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach oraz CENTRUM REHABILITACJI DZIECI REHAMALUCH W GÓRACH. Numer telefonu oraz przekierowanie do witryny należy właśnie do tej ostatniej firmy, która prowadziła kiedyś działalność na terenie SPZOZ w Mysłakowicach.
Obecnie wspólnie z Centrum Rehabilitacji RehaMaluch pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.
Kontakt do SPZOZ w Mysłakowicach znajduje się na stronie:
www.spzoz.myslakowice.pl oraz Naszym profilu Facebookowym

Z poważaniem

Arkadiusz Gerono
p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2a
58-533 Mysłakowice