Wzór deklaracji POZ znajdą państwo w dziale NASZE ZADANIA / PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej SPZOZ Mysłakowice

Wstęp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ Mysłakowice www.spzoz.myslakowice.pl

Daty publikacji i aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszego ośrodka jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2020.10.30.

W SPZOZ Mysłakowice dla strony www.spzoz.myslakowice.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adreseminternetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.spzoz.myslakowice.pl  spełnia wymagania w 80,75 %. SPZOZ będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.
Ułatwienia na stronie www.spzoz.myslakowice.pl

• podwyższony kontrast
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie
• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• możliwość odwrócenia kolorów
• nawigacja klawiaturą.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: SPZOZ Mysłakowice
• Adres: ul. Wojska Polskiego 2a / 58-533 Mysłakowice
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon:+48 75 64 70 830

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 2A, 58-533 Mysłakowice. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking na którym są wyznaczone i stosownie oznakowane 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych Do budynku prowadzi sześć wejść w tym trzy wejścia dla pacjentów i trzy wejścia techniczne. Dwa wejścia dla pacjentów znajdują się od ulicy Wojska Polskiego : wejście główne i wejście do poradni dzieci zdrowych. Z tyłu budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne. Dwa wejścia techniczne znajdują się od ulicy Wojska Polskiego to wejście do pomieszczenia z odpadami medycznymi i wejście do pomieszczenia konserwatora, z tyłu budynku znajduje się wejście do kotłowni. Do wejścia budynku dla pacjentów od strony ulicy Wojska Polskiego prowadzą schody z 2 stopniami, i jest również podjazd ułatwiający wejście. Przed drzwiami głównymi do obiektu został zainstalowany domofon. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Do wejść technicznych od strony ulicy Wojska Polskiego prowadzą 2 schody. Do wyjścia ewakuacyjnego dla pacjentów prowadzi 10 schodów. Wejście do kotłowni jest na poziomie chodnika. Rejestracja nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, wejścia do poszczególnych gabinetów i innych pomieszczeń nie posiadają progów. Schody w budynku są oznaczone taśmą czarno-żółtą. Wewnątrz budynku jest zainstalowana platforma do przemieszczania się miedzy pierwszą a drugą kondygnacją budynku . Przemieszczanie na platformie jest dozwolone z pracownikiem SPZOZ w Mysłakowicach. Budynek SPZOZ w Mysłakowicach oraz teren przyległy są wyposażone w monitoring wizyjny. Do budynku może wejść z psem asystentem lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku SPZOZ w Mysłakowicach brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można korzystać z tłumacza migowego.