facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

REHd

ORT

AOS

REU

prof

psy

bipe

Odsłon artykułów:
51635

Do zadań gabinetu medycyny pracy w szczególności należy:

 1. ocena stanu zdrowia pod względem możliwości wykonywania przez pracownika określonej pracy.
 2. wykonywanie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych .
 3. kierowanie pacjentów poradni na specjalistyczne badania i konsultacje niezbędne do wydania zaświadczenia poradni medycyny pracy.
 4. wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kompetencji lekarza medycyny pracy.
 5. orzekanie o chorobach zawodowych.
 6. profilaktyka z zakresu medycyny pracy

Wykonujemy:

 1. badanie lekarza medycyny pracy,
 2. badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. badanie okulistyczne,
 4. badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 5. badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 6. badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa,
 7. badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa,
 8. badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa,
 9. badanie lekarza upoważnionego osoby posiadającej licencję detektywa,
 10. badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie nanabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 11. badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 12. Badania kierowców i kandydatów na kierowców kategorii B,B1,A Uwaga: Wykonujemy w ramach  medycyny pracy niżej wymienione badania laboratoryjne : pobierz

Do zadań poradni medycyny sportowej należy:

 1. udzielanie  porad lekarskich  w zakresie czynnego uprawiania sportu,
 2. wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych.
 3. sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym ( wypoczynkowym ), osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 


Elżbieta Cwynar– lekarz specjalista

 

 • upoważnienie do przeprowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń dla ubiegających się o pozwolenie na broń/ Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 2014r.
 • upoważnienie do przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców/ Wojewoda Dolnośląski 1999r.
 • dodatkowe kwalifikacje do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń / Łódź 2013r

 


 

Izabela Skatulska – specjalista z rehabilitacji ruchowej

numer telefonu – 607 526 400

 • Zawodowe Studium Medyczne – kierunek Technik Fizjoterapii
 • AWF Poznań – kierunek Rehabilitacja Ruchowa
 • I stopień Specjalizacji z rehabilitacji ruchowej
 • II stopień Specjalizacji z rehabilitacji ruchowej
 • Kursy, szkolenia, konferencje i certyfikaty:

najważniejsze- PNF, Kinesiology Taping, Lasery w Medycynie, Opieka geriatryczna

liczne certyfikaty z Konferencji i Kongresów Fizjoterapeutycznych na przełomie 24 lat pracy


Piotr Kędziora – psycholog

telefon – 509 205 831

kwalifikacje:
Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji 5/ 52/ 2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”