facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

REHd

ORT

AOS

REU

prof

psy

bipe

Odsłon artykułów:
51639

Do zadań gabinetu zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci w szczególności należy:

 1. diagnozowanie i leczenie pacjentów z chorobami psychicznymi.
 2. ordynowanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej.
 4. wykonywanie funkcji orzeczniczych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. kierowanie pacjentów na leczenie specjalistyczne w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.
 6. współpraca z rodziną chorego oraz innymi organizacjami w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentów z chorobą psychiczną.
 7. Profilaktyka psychiatryczna :w tym udział w programach profilaktycznych, rehabilitacyjnych w ramach poradni .

Jakub Mędrek – psychiatra


kwalifikacje:

•    Akademia Medyczna we Wrocławiu
•    Specjalizacja – psychiatria

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”