facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

REHd

ORT

AOS

REU

prof

psy

bipe

Odsłon artykułów:
51641

Do zadań gabinetu logopedycznego należy przede wszystkim

 1. ocena i diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. ustalanie planu terapii logopedycznej
 3. terapia logopedyczna i neurologopedyczna wspomagająca rozwój komunikacji u dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy typu: afazja, dyzartria, jąkanie, oligofazja, autyzm
 4. wspomaganie dzieci z trudnościami szkolnymi w zakresie: ortografii, zaburzeń słuchu fonemowego oraz czytania i pisania
 5. edukacja zdrowotna

Luiza-Koksztys1Luiza Koksztys

nr telefonu 517 678 392

logopeda, pedagog, twórca grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej INTEGRALNI, nauczyciel pływania według koncepcji Halliwick

 

 • studia podyplomowe – logopedia, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • neurologopedia kliniczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju-studia podyplomowe-Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu-w trakcie
 • szkoła dla rodziców i wychowawców ,,jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” (Zofia Peter-Kubicka)
 • dysfagia moduł I (Prakseda Szyper)
 • dysfagia-odzwyczajanie od kaniul trachealnych (Prakseda Szyper)
 • dyzartria nabyta u osób dorosłych, diagnoza i terapia (dr Olga Jauer-Niworowska)
 • afazja-postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru, diagnoza i terapia (dr Magdalena Puchowska)

metoda krakowska w terapii osób z afazją (dr Anna Siudak


Anna Bogucka – logopeda

kwalifikacje:

 • logopedia z terapią pedagogiczną -studia podyplomowe,
 • Uniwersytet Zielonogórski

 

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje m.in.:

 • Konsultacje logopedyczne - ocena rozwoju mowy, ocena sprawności aparatu artykulacyjnego diagnoza wad i zaburzeń mowy
 • Profilaktyka logopedyczna- wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji
 • Stymulowanie rozwoju mowy - zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatora ruchowego, wzroku i słuchu.
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy- język, wargi i podniebienie
 • Kształcenie słuchu fonematycznego, słuchu mownego
 • Korekty artykulacji-  dyslalie- rotacyzm, betacym, lambdacyzm, gammacyzm, kappacyzm, sygmatyzm, mowa bezdźwięczna
 • Terapia zaburzeń mowy- rynolalia, palatolalia, dysartrie – terapia niepłynności mowy
 • Terapia w przypadku braku lub opóźnienia rozwoju mowy biernej i czynnej
 • Treningi słuchowe i oddechowo-fonacyjne.
 • Terapia zaburzeń płynności mowy-jąkanie
 • Terapia innych niespecyficznych zaburzeń mowy oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Stymulacyjna terapia ustno-twarzowa według koncepcji Castillo Moralesa- rehabilitacja w zakresie twarzy i jamy ustnej.
 • Wspomagająca i alternatywna komunikacja (AAC) – dostosowanie i nauka wybranej strategii porozumiewania się osób z poważnie zaburzoną komunikacją i osób niemówiących
 • Terapia dysleksji (dysgrafii i dysortografii)

◾ wczesna interwencja logopedyczna
◾ terapia dysleksji (dysgrafii i dysortografii)
dzieci autystyczne i z zaburzeniami komunikacji,
•dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
rotacyzm-reranie
betacyzm lambdacyzmgammacyzm, kappacyzm sygmatyzm mowa bezdźwięczna  

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
•Diagnoza wad i zaburzeń mowy.
•Profilaktyka logopedyczna (ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji).
•Konsultacje (diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, np. w przypadku skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu).
•Stymulowanie rozwoju mowy (zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego. Stymulowanie rozwoju mowy (zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego.
•Terapia opóźnionego rozwoju mowy, usuwanie wad wymowy.
•Treningi słuchowe (także metoda A. Tomatisa) i oddechowo-fonacyjne.
W pracy terapeutycznej stosuję działania wielozakresowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Stosuję w praktyce metody: Alfreda Tomatisa, EEG-Biofeedback, Castillo Moralesa, reedukacji, psychorelaksacji (stosuję urządzenie zwane Psychorelaksometrem) oraz treningi Schultza i Jacobsona. W pracy korekcyjnej wykorzystuję Stymulator Logopedyczny, Wibrator Logopedyczny, a z osobami jąkającymi się stosuję elektroniczne urządzenie zwane Echokorektorem (Toniecho) oraz komputerowe programy echokorekcyjne, a także system BlueWatcher z grą biofeedback Luftballo
Metoda A. Tomatisa - kształtowanie wrażliwości słuchowej, uwagi słuchowej i lateralizacji. więcej »
•EEG-Biofeedback - nowoczesna metoda treningu mózgu, która pozwala zwiększyć potencjał umysłowy, dzięki czemu można uzyskać lepsze wyniki w szkole, w sporcie i muzyce oraz w pracy zawodowej (poprawa koncentracji, motoryki, obniżenie napięcia emocjonalnego, stresu). więcej »
•Stymulacja logopedyczna – ćwiczenia oddechowo-fonacyjne, treningi słuchowe, masaże z zastosowaniem elektronicznych urządzeń: Stymulatora Logopedycznego i Wibratora Logopedycznego.
•Stymulacyjna terapia ustno-twarzowa według koncepcji Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza rehabilitanta - rehabilitacja w zakresie twarzy i jamy ustnej.
•Wspomagająca i alternatywna komunikacja (AAC) – dostosowanie i nauka wybranej strategii porozumiewania się osób z poważnie zaburzoną komunikacją i osób niemówiących (afazje, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce i innych), za pomocą komunikatorów elektronicznych i alternatywnych multimedialnych programów komunikacyjnych (np. Boardmacker, Clicker 4, Clicker 5, SymWord). Zastosowanie Ułatwionej Komunikacji (tablice literowe, tablice komputerowe - dynamiczne).
•Treningi z wykorzystaniem multimediów do zabawy, nauki, pracy i porozumiewania się za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej (switch`e, alternatywne klawiatury, wskaźniki nagłowne, pomoce specjalne, programy aktywizujące oraz komunikacyjne do porozumiewania się za pośrednictwem komputera). Praca przy stanowisku komputerowym dostosowanym indywidualnie do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
•System BlueWatcher z grą biofeedback Luftballon.
•Echokorekcja za pomocą aparatu Toniecho oraz echokorekcyjnych programów multimedialnych.


 

 

Anna Bogucka  logopeda

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje m.in.:

Konsultacje logopedyczne - ocena rozwoju mowy, ocena sprawności aparatu artykulacyjnego diagnoza wad i zaburzeń mowy

Profilaktyka logopedyczna- wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji

Stymulowanie rozwoju mowy - zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatora ruchowego, wzroku i słuchu.

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy- język, wargi i podniebienie

Kształcenie słuchu fonematycznego, słuchu mownego

Korekty artykulacji-  dyslalie- rotacyzm, betacym, lambdacyzm, gammacyzm, kappacyzm, sygmatyzm, mowa bezdźwięczna

Terapia zaburzeń mowy- rynolalia, palatolalia, dysartrie – terapia niepłynności mowy

Terapia w przypadku braku lub opóźnienia rozwoju mowy biernej i czynnej

Treningi słuchowe i oddechowo-fonacyjne.

Terapia zaburzeń płynności mowy-jąkanie

Terapia innych niespecyficznych zaburzeń mowy oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Stymulacyjna terapia ustno-twarzowa według koncepcji Castillo Moralesa- rehabilitacja w zakresie twarzy i jamy ustnej.

Wspomagająca i alternatywna komunikacja (AAC) – dostosowanie i nauka wybranej strategii porozumiewania się osób z poważnie zaburzoną komunikacją i osób niemówiących

Terapia dysleksji (dysgrafii i dysortografii)

◾ wczesna interwencja logopedyczna
◾ terapia dysleksji (dysgrafii i dysortografii)
dzieci autystyczne i z zaburzeniami komunikacji,
•dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
rotacyzm-reranie
betacyzm lambdacyzmgammacyzm, kappacyzm sygmatyzm mowa bezdźwięczna  


TERAPIA LOGOPEDYCZNA
• Diagnoza wad i zaburzeń mowy.
• Profilaktyka logopedyczna (ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji).
• Konsultacje (diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, np. w przypadku skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu).
• Stymulowanie rozwoju mowy (zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego. Stymulowanie rozwoju mowy (zabawy logopedyczne dla dzieci zapobiegające wadom wymowy i zaburzeniom głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego.
• Terapia opóźnionego rozwoju mowy, usuwanie wad wymowy.
• Treningi słuchowe (także metoda A. Tomatisa) i oddechowo-fonacyjne.
Pani  Anna Bogucka w pracy terapeutycznej stosuje działania wielozakresowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Stosuje w praktyce metody: Alfreda Tomatisa, EEG-Biofeedback, Castillo Moralesa, reedukacji, psychorelaksacji (stosuje urządzenie zwane Psychorelaksometrem) oraz treningi Schultza i Jacobsona. W pracy korekcyjnej wykorzystuje Stymulator Logopedyczny, Wibrator Logopedyczny, a z osobami jąkającymi się stosuję elektroniczne urządzenie zwane Echokorektorem (Toniecho) oraz komputerowe programy echokorekcyjne, a także system BlueWatcher z grą biofeedback Luftballo
Metoda A. Tomatisa - kształtowanie wrażliwości słuchowej, uwagi słuchowej i lateralizacji.
 EEG-Biofeedback - nowoczesna metoda treningu mózgu, która pozwala zwiększyć potencjał umysłowy, dzięki czemu można uzyskać lepsze wyniki w szkole, w sporcie i muzyce oraz w pracy zawodowej (poprawa koncentracji, motoryki, obniżenie napięcia emocjonalnego, stresu) •Stymulacja logopedyczna – ćwiczenia oddechowo-fonacyjne, treningi słuchowe, masaże z zastosowaniem elektronicznych urządzeń: Stymulatora Logopedycznego i Wibratora Logopedycznego.
• Stymulacyjna terapia ustno-twarzowa według koncepcji Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza rehabilitanta - rehabilitacja w zakresie twarzy i jamy ustnej.
• Wspomagająca i alternatywna komunikacja (AAC) – dostosowanie i nauka wybranej strategii porozumiewania się osób z poważnie zaburzoną komunikacją i osób niemówiących (afazje, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce i innych), za pomocą komunikatorów elektronicznych i alternatywnych multimedialnych programów komunikacyjnych (np. Boardmacker, Clicker 4, Clicker 5, SymWord). Zastosowanie Ułatwionej Komunikacji (tablice literowe, tablice komputerowe - dynamiczne).
• Treningi z wykorzystaniem multimediów do zabawy, nauki, pracy i porozumiewania się za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej (switch`e, alternatywne klawiatury, wskaźniki nagłowne, pomoce specjalne, programy aktywizujące oraz komunikacyjne do porozumiewania się za pośrednictwem komputera). Praca przy stanowisku komputerowym dostosowanym indywidualnie do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
• System BlueWatcher z grą biofeedback Luftballon.
• Echokorekcja za pomocą aparatu Toniecho oraz echokorekcyjnych programów multimedialnych.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”