facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

REHd

ORT

AOS

REU

prof

psy

bipe

Odsłon artykułów:
51642

Do zadań poradni okulistycznej  w szczególności należy:

 1. udzielanie porad lekarskich w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób    okulistycznych.
 2. wykonywanie planowych zabiegów w znieczuleniu miejscowym.
 3. ordynowanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. wykonywanie badań diagnostycznych na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się w poradni.
 5. udzielanie specjalistycznej pierwszej pomocy w stanach nagłych.
 6. wykonywanie funkcji orzeczniczych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 7. kierowanie pacjentów na konsultacje i inne leczenie specjalistyczne w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w sytuacji gdy wymaga tego stan zdrowia.
 8. udzielnie pisemnych konsultacji na zlecenie lekarzy innych poradni.
 9. sprawowanie bieżącego nadzoru nad aparaturą medyczną.
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu zgodnie z potrzebami pacjentów poradni.
 11. profilaktyka okulistyczna.

 

grazynaLekarz okulista – Grażyna Maszyńska- Garbulińska

(wykonuje także badanie z zakresu medycyny pracy, pozwolenia na broń)

Przyjmuje we wtorki i czwartki od godziny 15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty  pod numerem telefonu 75 64 708 30 , 75 64 708 31 lub osobiscie w sekretariacie SP ZOZ / I piętro / w godz od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie  500 358 739 .

koszt badania – 60 zł

 badanie obejmuje :

- badanie ostrości wzroku,
- badanie komputerowe,
- dobór szkieł do dali i bliży,
- badanie w biomikroskopie,
- badanie dna oczu,
- pomiar ciśnienia śródgałkowego


Rejestracja telefoniczna – 75 64 708 30, 75 64 708 31 lub osobiście w
SP ZOZ w Mysłakowicach lub w godzinach pracy gabinetu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”